Gundega Evelone ©

Berta.me

  1. COMIC SERIES OF 16 CONSECUTIVE DRAWINGS, A5, COLOR PENCILS

    SERIES "HOW TO SURVIVE LATVIA 100" IS LOOK INTO MYTHIC WORLD OF OFFICE LIFE WHERE ANONYMES OFFICIALS PREPARE ANOTHER MYTH - CELEBRATION OF CENTENARY.

    16 secīgi zīmējumi. A5, krāsainie zīmuļi

    16 zīmējumu sērija "pārciest latvijai 100" ir ieskats mītiskajā ofisa pasaulē, kur anonīmi kultūras jomas ierēdņi gatavo citu mītu - latvijas simtgades svinības.