<meta name="google-site-verification" content="4p4YWCtgaR13vOXGJZ6-XEkaeDrZPWpoikIHdkipPE8" /> Gundega Evelone / GRAPHIC WORK // grafiskie darbi / HOW TO SURVIVE LATVIA100 / pārciest latvijai100
<span class='st_facebook_large' displayText='Facebook'></span>
<span class='st_twitter_large' displayText='Tweet'></span>
<span class='st_pinterest_large' displayText='Pinterest'></span>
<span class='st_email_large' displayText='Email'></span>
<span class='st_youtube_large' displayText='Youtube Subscribe'></span>

Gundega Evelone ©

Berta.me

  1. COMIC SERIES OF 16 CONSECUTIVE DRAWINGS, A5, COLOR PENCILS

    SERIES "HOW TO SURVIVE LATVIA 100" IS LOOK INTO MYTHIC WORLD OF OFFICE LIFE WHERE ANONYMES OFFICIALS PREPARE ANOTHER MYTH - CELEBRATION OF CENTENARY.

    16 secīgi zīmējumi. A5, krāsainie zīmuļi

    16 zīmējumu sērija "pārciest latvijai 100" ir ieskats mītiskajā ofisa pasaulē, kur anonīmi kultūras jomas ierēdņi gatavo citu mītu - latvijas simtgades svinības.


<script type="text/javascript">var switchTo5x=true;</script>
<script type="text/javascript" id="st_insights_js" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js?publisher=76c2ba13-4d1a-4342-b490-39412d8749ac"></script>
<script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "76c2ba13-4d1a-4342-b490-39412d8749ac", doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});</script>